Cẩm nang

Dẫn lộ Bài 6: Bát cung Thọ khắc đoán | Tự xem Phong Thủy

Dương trạch tam yếu là nhà ở dương thế có ba chỗ chính yếu đó là Cửa cái, Chủ ( phòng ) và Bếp. Trạch là nhà. Trù là táo, bếp. Mệnh là mệnh cung của chủ nhà tính theo tam nguyên.

Thọ khắc đoán là bị khắc, như Hỏa thì bị Thủy khắc vậy.

Kiền Dương-kim gặp loại Hỏa như Ngũ quỷ, Liêm trinh thì Kiền thọ khắc, họa hoạn ứng cho bậc cha ông, bậc nam nhân trưởng thượng.

Đoài Âm-Kim gặp loại Hỏa như Ngũ quỷ và Liêm trinh thì Đoài thọ khắc, họa hoạn ứng cho con cháu gái, hạng thiếu nữ.

Khảm Dương-thủy gặp loại Thổ như Họa hại, Thiên y, Lộc tồn, Cự môn thì Khảm thọ khắc: tai họa ứng cho con cháu trai giữa, nam nhân tuổi vừa vừa.

Cấn Dương-thổ gặp loại Mộc thì thọ khắc, tai họa ứng cho con cháu trai, hàng trai trẻ tuổi. Loại Mộc là như Sinh khí, Phục vị, Tham lang, Phụ Bật.

Khôn Âm-thổ gặp loại Mộc thì thọ khắc: tai họa ứng cho mẹ, bà, phụ nữ trưởng thượng. Loại Mộc là sinh khí, Phục vị, Tham lang, Phụ Bật.

Chấn Dương-mộc gặp loại Kim thì thọ khắc: tai họa ứng cho hàng con cháu trai cả (lớn), hàng nam nhân trọng tuổi. Loại Kim như Diên niên, tuyệt mệnh, Vũ khúc, Phá quân.

Tốn Dương-mộc gặp loại Kim thì thọ khắc: tai họa ứng vào hàng con cháu gái cả (lớn), phụ nữ trọng tuổi. Loại Kim như Diên niên, Tuyệt mệnh, Vũ khúc, Phá quân.

Ly Âm-hỏa gặp loại Thủy thì thọ khắc: họa hoạn ứng trung nữ, con cháu gái giữa, phụ nữ lứa tuổi vừa vừa. Loại Thủy như Lục sát, Văn khúc.

– Chú ý: Cung thọ khắc có nặng có nhẹ. Cung kiết du – niên hay kiết tinh khắc thì tai họa nhẹ, bằng bị hung du – niên hay hung tinh khắc thì tai hoại nặng nề. – Lại chỉ nói về 8 cung như vầy:


Khảm Thủy bị Cấn Khôn thổ khắc hại.

Cấn Khôn Thổ bị Chấn Tốn Mộc khắc hại.

Chấn Tốn Mộc bị Kiền Đoài Kim khắc hại.

Kiền Đoài Kim bị Ly Hỏa khắc hại.

Ly Hỏa bị Khảm Thủy khắc hại.

 

Đăng ký kênh Youtube để ủng hộ Giakhoan.com - Kênh Nhân công xây dựng Việt Nam

 

Back to Top