Cẩm nang

Dẫn lộ Bài 5: Bát cung Sở - Thuộc, Hình - Tượng | Tự xem Phong Thủy

Dương trạch tam yếu là nhà ở dương thế có ba chỗ chính yếu đó là Cửa cái, Chủ ( phòng ) và Bếp. Trạch là nhà. Trù là táo, bếp. Mệnh là mệnh cung của chủ nhà tính theo tam nguyên.

- Kiền có 3 gạch liền thuộc Dương kim, phương Tây Bắc, ứng về người là cha, ông, ông

già…

- Khảm có gạch giữa liền thuộc Dương thủy, phương chánh Bắc, ứng về người là con

trai giữa, đàn ông lứa tuổi và vừa.

- Cấn có gạch trên liền thuộc Dương thổ, phương Đông Bắc, ứng với người là thiếu nam,

con trai nhỏ.

- Chấn có gạch dưới liền thuộc Dương mộc, phương chánh Đông, ứng về người là trưởng

nam, con cháu trai lớn.

- Tốn có gạch dưới đứt thuộc Am mộc, phương Đông Nam, ứng về người trưởng nữ, con

cháu gái lớn.

- Ly có gạch giữa đứt thuộc Am hỏa, phương chánh Nam, ứng về người là trung nữ, con

cháu gái giữa.

- Khôn có 3 gạch đứt (thành 6 đoạn) thuộc Am thổ, phương Tây Nam, ứng về người là

mẹ, bà, bà già.

- Đoài có gạch trên đứt thuộc Am kim, phương chánh Tây, ứng về người là thiếu nữ, con

cháu gái nhỏ.

Bát cung là 8 cung: Kiền, Khảm, Cấn, Chấn, Tốn, Ly, Khôn, Đoài. Mỗi cung

nào cũng có 3 gạch song song với nhau: gạch trên, gạch giữa và gạch dưới, có gạch đứt

có gạch liền, nhưng chỉ nói một gạch cũng đủ biết 2 gạch kia. Thí dụ nói cung Khảm

gạch giữa liền tất nhiên là 2 gạch kia đứt. Hai gạch kia là gạch trên và gạch dưới vậy.


 

Đăng ký kênh Youtube để ủng hộ Giakhoan.com - Kênh Nhân công xây dựng Việt Nam

 

 

Back to Top