Đối tác Chiến lược

hinh 1

CÁC ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC CỦA GIÁ KHOÁN XÂY DỰNG

1. Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình
2. Công ty CP Xây dựng Coteccons
3. Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng FDC
4. Công ty TNHH Xây dựng dân dụng và công nghiệp Delta
5. Tổng Công ty Xây dựng Số 1
6. Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Unicons
7. Công ty CP Đầu tư Xây dựng Ricons
8. Công ty CP Đầu tư Xây dựng Newtecons
9. Công ty CP Xây dựng Phục Hưng Holdings
10. Công ty TNHH Tập đoàn Xây dựng Delta
11. Công ty CP Fecon
12. Công ty CP Đầu tư Xây dựng F.D.C
13. Công ty CP Xây dựng 1 Cofico
14. Công ty Cp Xây dựng An Phong


Nhà thầu xây dựng An Phong   Nhà thầu xây dựng Ricons   Nhà thầu xây dựng Unicon
         
Nhà thầu xây dựng CC1   Nhà thầu xây dựng FDC   Nhà thầu xây dựng Coteccon
         
Nhà thầu xây dựng Central   Nhà thầu xây dựng Delta   Nhà thầu xây dựng Hòa Bình

Back to Top